Likvidácia azbestu v exteriéroch

Zákony Európskej únie a aj naša legislatíva prísne zakazujú používanie azbestu. Keďže jeho vlákna sa dokážu vznášať vo vzduchu, ľudia pracujúci v prostredí, kde sa azbest nachádza, sú dennodenne vystavení zdravotnému riziku. Likvidácia azbestu sa musí robiť špeciálne a je k nej potrebná dokumentácia a komunikácia s príslušnými úradmi. Azbest neprijme ani skládka, takže ak si ho likvidujete sami, porušujete zákon, ohrozujete svoje zdravie a zdravie vašich blízkych.

 

Ak potrebujete zlikvidovať  azbestovocementovú strechu, neváhajte, a zavolajte priamo k nám. Naša firma má oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch.

 

 

Cenová ponuka na likvidáciu azbestu obsahuje:

  • Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pre odstránenie azbestovocementovej krytiny z vašej strechy.
  • Legislatívne povolenie od príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
  • Bezpečnú a odbornú demontáž azbestovocementovej krytiny.
  • Balenie do PE vriec s potrebným označením.
  • Odvoz a uloženie nebezpečného odpadu na skládku nebezpečného odpadu.